Vi på Drivknuten.se har ett flerårigt samarbete med Fixa Bildelar i Stockholm som specialiserat sig på standardljuddämpare. Ett samarbete som grundar sig i att hjälpa varandras kunder med att hitta rätt delar inom respektives sortiment och utbyta erfarenheter men även strategier, marknadsföring samt utveckling för webbshop och Google.

Utgångsläget för det nya samarbetet med Ferrita består i grunden av samma tanke och kommer efter ett antal förfrågningar från kunder som söker delar som Drivknuten.se inte har.

Samarbetet innebär inte i första skedet att företagen ska lagerföra varandras sortiment, utan istället att utbyta erfarenheter runt utveckling och framför allt för att hjälpa varandras kunder på bästa sätt. 

Men också för att det blir allt viktigare att arbeta med kvalitet och att samarbeta med starka företag inom olika segment.

I förlängningen kan det också bli så att ett antal produkter som Drivknuten.se säljer letar sig in i Ferrita´s sortiment och omvänt att Ferrita´s tillbehör mycket väl passar i Drivknuten´s range och även kommer att säljas den vägen.