Garantier

Drivknuten.se lämnar alltid minst två års fabriksgaranti på samtliga varor utom på kardanaxlar som det är 1 års garanti på om inget annat anges. Garantin innebär att Drivknuten.se ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi ersätter alltså inte kostnaden för arbete med bytet. För kommersiella fordon, arbetsfordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garantin gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för. Garantin gäller inte heller delar som beställs till bilar utrustade med nivåreglering eller sportchassie, inte heller sänkta bilar om inte det uttryckligen står angivet att dessa delar även passar för de specifikationerna.

För att kunna utnyttja garantirätten skall kunden alltid direkt innan någon åtgärd sätts in, informera Drivknuten.se om vad som hänt. Allt för att minimera skador i ett så tidigt skede som möjligt och därmed också kostnader för båda parter.

Drivknuten.se tillämpar konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Drivknuten.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Notera att garantin inte gäller om exempelvis damaskerna gått sönder p.g.a. av yttre påverkan såsom stenskott eller någonting som skurit upp dem som stenar, kvistar eller dylikt. Det är alltså du som kund som har skyldighet att tillse att damaskerna är hela då det är enda skyddet för knutarna/ledernas smörjning. Så fort en damask gått sönder så startar direkt ett hårt slitage av drivknutens rörliga mekaniska delar och då gäller inga garantier.