GARANTIER

Vi på Drivknuten.se lämnar två års fabriksgaranti på samtliga varor utom på kardanaxlar liksom nyttofordon som har 1 års garanti, om inget annat anges. Garantin innebär att vi ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi kan också beroende på felorsak eventuellt även att ersätta kostnaden för arbetet med bytet, i så fall ersätts bytet med garantidelen.

För att kunna utnyttja garantirätten skall kunden ALLTID direkt innan någon åtgärd sätts in, informera Drivknuten.se om vad som hänt. Allt för att minimera skador i ett så tidigt skede som möjligt och därmed också kostnader för båda parter.

 

Bytet / arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört för att kunna åberopa garanti liksom att samtliga delar som ingick i delen som avses att reklameras ovillkorligen skall skickas med tillbaka. Saknas någon del förbehåller sig Drivknuten.se rätten att avslå reklamationen då den inte är komplett och då inte kommer att kunna utredas av tillverkaren.

Kommersiella fordon, arbetsfordon dvs nyttofordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garanti gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte osedvanligt slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för. En drivaxel som bottnat i inre drivknuten omfattas aldrig av garanti, då den belastning som uppstår när bilens vikt vid krängning lastas i botten av den inre drivknuten påverkar såväl inre som yttre drivknuten. Den yttre drivknuten tål ingen axiell belastning och vid bottenkänning i den inre drivknuten så kan den yttre drivknuten haverera och sluta driva.

Garanti täcker inte heller delar som beställs till bilar utrustade med nivåreglering eller sportchassie, inte heller sänkta bilar om inte det uttryckligen står angivet att dessa delar även passar för de specifikationerna. Notera att benämningen “sänkta bilar” avser en sänkning som motsvarar tillverkarens sportchassi, inte “toksänkta” bilar som helt ligger utanför vad bilen var avsedd för från början.

Läs gärna mer utförligt om vad som händer med en bil som sänkt på vår BLOGG

Drivknuten.se tillämpar konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Drivknuten.se som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Notera att garantin inte gäller om exempelvis damaskerna gått sönder eller att en klammer släppt p.g.a. av yttre påverkan såsom stenskott eller någonting som skurit upp dem som stenar, kvistar, plastband eller annan orsak. Det är alltså du som kund som har skyldighet att tillse att damaskerna är hela då det är enda skyddet för knutarna/ledernas smörjning. Så fort en damask gått sönder så startar direkt ett hårt slitage av drivknutens mekaniska delar och då gäller inga garantier.

Delar som skickas till Drivknuten.se för eventuellt garantianspråk returneras aldrig tillbaka till kund då dessa delar kan komma att öppnas, kapas, delas eller t.o.m. skickas vidare till tillverkaren för ev. ytterligare analys eller bedömning. Dessa delar blir därmed alltid till skrot efter granskning.

To Top