GARANTIER

Vi på Drivknuten.se lämnar två års fabriksgaranti på samtliga varor utom på kardanaxlar som har 1 års garanti, om inget annat anges. Garantin innebär att vi ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi ersätter alltså normalt inte kostnaden för arbete med bytet.

Bytet / arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört för att kunna åberopa garanti liksom att samtliga delar som ingick i delen som avses att reklameras ovillkorligen skall skickas med tillbaka. Saknas någon del förbehåller sig Drivknuten.se rätten att avslå reklamationen då den inte är komplett och då inte kommer att kunna utredas av tillverkaren.

Kommersiella fordon, arbetsfordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garanti gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte osedvanligt slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för.

Garanti täcker inte heller delar som beställs till bilar utrustade med nivåreglering eller sportchassie, inte heller sänkta bilar om inte det uttryckligen står angivet att dessa delar även passar för de specifikationerna. Notera att benämningen “sänkta bilar” avser en sänkning som motsvarar tillverkarens sportchassi, inte “toksänkta” bilar som helt ligger utanför vad bilen var avsedd för från början. För att kunna utnyttja garantirätten skall kunden ALLTID direkt innan någon åtgärd sätts in, informera Drivknuten.se om vad som hänt. Allt för att minimera skador i ett så tidigt skede som möjligt och därmed också kostnader för båda parter.

Drivknuten.se tillämpar konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Drivknuten.se som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Notera att garantin inte gäller om exempelvis damaskerna gått sönder eller att en klammer släppt p.g.a. av yttre påverkan såsom stenskott eller någonting som skurit upp dem som stenar, kvistar eller annan orsak. Det är alltså du som kund som har skyldighet att tillse att damaskerna är hela då det är enda skyddet för knutarna/ledernas smörjning. Så fort en damask gått sönder så startar direkt ett hårt slitage av drivknutens rörliga mekaniska delar och då gäller inga garantier.

To Top