Drivknuten.se integritetspolicy

1. Allmänt

Drivledens Bildelar AB (”Drivknuten.se”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Drivknutens tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du i så fall om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Drivknutens hemsidor Drivknuten.se i syfte att köpa Drivknutens produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Drivknuten.se har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Drivknuten.se, org.nr 556915-7463, Fornminnesgatan 4, 253 68 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När hanterar vi personuppgifter?

Drivknuten.se hanterar dina personuppgifter när du använder Drivknutens hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice eller reklamerar en vara. Drivknuten.se kan även få information från Drivknutens samarbetspartners som Bambora i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.

Drivknuten.se använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Drivknutens användning av cookies framgår av http://www.drivknuten.se /cookies.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit via Bambora kan det företaget komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in uppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Drivknuten.se samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter samt företagets organisationsnummer. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför hanterar Drivknuten.se dina personuppgifter?

6.1 Privatpersoner

Drivknuten.se behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Drivknuten.se personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, returer och reklamationer.

6.2 Företag

Drivknuten.se behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om fakturering.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Drivknuten.se har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Drivknuten.se skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta information till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut adressuppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig för att kunna leverera beställda varor eller tjänster

Drivknuten.se kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Drivknutens räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas. Vi säljer eller byter aldrig några adressuppgifter med företag, samarbetspartners eller organisationer Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Drivknutens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Länkar till externa webbplatser

Drivknutens hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Drivknuten.se. Drivknuten.se lämnar inte ut eller ansvarar för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Drivknuten.se att publicera den justerade integritetspolicyn på Drivknuten´s hemsida med information om när ändringarna träder ikraft. Om Drivknuten. se genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Drivknuten.se att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Drivknuten.se behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på något av sätten nedanför om du vill veta mer om hur Drivknuten.se behandlar dina personuppgifter.

Drivknuten.se (Drivledens Bildelar AB)
To Top