Reklamationsrätt

För varor beställda från Drivknuten.se har kunden lagstadgad reklamationsrätt. Tiden för detta räknas från tidpunkt för varans leverans och fel skall reklameras genom att kunden informerar drivknuten.se om felet inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet.

Underrättelse ska alltid senast ske inom två (2) månader efter det att kund märkt felet.

Vid fel har Drivknuten.se rätt att korrigera felet eller skicka ny vara.

Om avhjälpande eller leverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, kan köparen kräva prisavdrag.

Kund skall alltid tillhandahålla Drivknuten.se samtliga uppgifter avseende möjlig felorsak, beskrivning av fel och händelseförlopp samt alltid även order/beställningsnr. samt tillhörande kopia av kvitto.   

Saknas någon handling eller uppgifter förbehåller sig Drivknuten.se rätten att avslå reklamationen då returen/reklamationen inte kan anses komplett. Drivknuten.se förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen inte är komplett.

Drivknuten.se löser aldrig ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras alltid kund fullt ut.

 

Ångerrätt

Kund till Drivknuten.se har enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), rätt att ångra beställd vara genom att meddela Drivknuten.se inom 14 dagar från beställningsdagen, detta ska ske brevledes eller via mail. Det finns också ett standardformulär för utövande av ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du som kund kan använda istället för att skicka ett egen meddelande. Länk till formulär, klicka här.

Innan retur av beställd eller ångrad vara, måste kunden informera Drivknuten.se om att så kommer att ske.

För att kunden skall kunna utnyttja sin ångerrätt måste varan ovillkorligen hämtas ut. Ett outlöst paket betraktas aldrig som utnyttjande av ångerrätten då Drivknuten.se belastas med extrakostnader från transportföretaget. Denna kostnad för frakt och administrativa kostnader är på totalt 390 kr.

Vid utövande av ångerrätten betalar kunden själv returfrakten och ansvarar för varans skick under returen.

Enligt 4 § i lagen om distansavtal gäller inte ångerrätten om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller då Drivknuten.se specialbeställt hem en specifik produkt på kundens begäran.

Om kund utnyttjar sin ångerrätt, återbetalar drivknuten.se det belopp som kunden betalat för varan, så skyndsamt som möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från att Drivknuten.se mottagit varan. Detta räknat från det datum då Drivknuten.se mottagit alla uppgifter/förutsättningar för att kunna göra återbetalningen.

Notera att Drivknuten.se aldrig tar tillbaka en infettad drivknut som ångrad vara samt att Drivknuten.se förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen inte är komplett.
To Top